Använd tjänstepension som konkurrensfördel

Idag utgör tjänstepensionen en stor del av den totala pensionen. Till följd av det så är det en viktig faktor för arbetssökanden. Du som arbetsgivare kan ligga steget före och få de mest kompetenta och lojala arbetarna- om du känner till den här fördelen.

Tänk taktiskt – och få bättre avkastning

Som chef och företagare måste man tänka långsiktigt. Idag så är tjänstepensionen så pass viktig att arbetssökande tenderar att avböja jobberbjudanden om arbetsgivaren inte erbjuder den. Det säger något om hur arbetsmarknaden ser ut och hur förutsättningarna ser ut för dig som chef och arbetsgivare.

Du måste följaktligen tänka strategiskt, för att locka till dig de mest kunniga och seriösa anställda. Genom att ta upp tjänstepensionen redan under rekryteringsperioden visar du att du är en lyhörd chef som ser till sina anställdas behov. Det väger tungt och ökar attraktionskraften och trovärdigheten för företaget.

En studie har visat att hela 60% av Sveriges arbetsgivare inte självmant tar upp tjänstepensionen under rekryteringssamtal och lönesamtal. Med den statistiken i bakhuvudet så kan du med fördel använda tjänstepensionen som en konkurrensfördel – utan att förlora på det. Avkastningen för dig som chef och företagare blir alltså bättre, om du spenderar tid på strategiska rekryteringsprocesser, där du ser till arbetsmarknadens förutsättningar och agerar proaktivt. Du måste satsa för att vinna!

Tankeställande siffror – för både arbetsgivare och anställda

Ekonomin, arbetsmarknaden och övriga samhällsfunktioner sitter ihop. Det innebär att samtliga delar är under ständig rörelse. Idag har man kommit fram till att knappt hälften av den ursprungliga lönen betalas ut i grundpension, och det är för lite.

En tjänstepension för en tidigare privattjänsteman hamnar på ca. 5.400 kronor. Det är en avgörande summa för ett drägligt liv, där pensionärer känner både trygghet och frihet. Dessa två ord är alltså avgörande för karriärval, så var en modern arbetsgivare, företagare och chef och erbjud och tala högt om tjänstepension. Då ökar du chansen att dra till dig tungviktare i just din bransch.